Propellerhead Forum

Propellerhead Forum (https://www.propellerheads.se/forum/index.php)
-   General Forum (read only) (https://www.propellerheads.se/forum/forumdisplay.php?f=3)
-   -   Reason 6.0 for sale in Stockholm! 2000kr (https://www.propellerheads.se/forum/showthread.php?t=166604)

Waljus 2012-09-02 01:30

Reason 6.0 for sale in Stockholm! 2000kr
 
I know you're supposed to type in english, but this is only for people in the Stockholm area:

Propellerhead Reason Adapted + uppgradering till Reason 6.0 säljes, självklart inklusive USB-nyckeln.

Säljes pga att jag helt enkelt inte använder det.

Finns i Haninge, 2 mil söder om Stockholm. Jag jobbar på Södermalm och kan även möta eventuell köpare där.

Pris: 2000:- (ej prut!)

Ring Peter på 0704660417 eller maila waljus@gmail.com


All times are GMT +2. The time now is 02:25.